פיתוח אפליקציה ומערכת Web לשליטה ובקרה על מצב השדה ללא צורך בחיישנים

פיתוח אפליקציה ואתר אינטרנט המעבירים לחקלאי את נתוני השדה שלו על מנת שיוכל לקבל החלטות טובות יותר על צורת ההשקיה והטיפול בשדה.

החברה

חברת מן השקיה מתמחה בתחומי החקלאות המדייקת ושירותי החישה מרחוק. החברה הינה חברה בת של חברת ריווליס, בעלת מחזור שנתי של מעל 320,000,000$ בשנה.

מטרות הפרויקט

פיתוח אפליקציה ואתר אינטרנט המעבירים לחקלאי את נתוני השדה שלו על מנת שיוכל לקבל החלטות טובות יותר על צורת ההשקיה והטיפול בשדה.

תיאור עיקרי הפרויקט

שלב 1
אפיון מפורט של המערכת, התהליך כלל סקר על עבודה שכבר נעשתה ולקיחת אחריות על המשך הפיתוח.
שלב 2
סקר סיכונים כולל והמלצות לדרכים להמשך פיתוח.
בשלב השלישי
לבקשת הלקוח, לקחנו אחריות על הפרויקט, ביצענו את השיפורים הדרושים והוספנו יכולות עד לעליה לאוויר.

מתודולוגיית הפיתוח Scrum, עם ספרינטים של שבועיים. תהליך העבודה הוא איטרטיבי, כאשר כל איטרציה (ספרינט) כוללת:

תכנון הספרינט
 • איסוף הדרישות
 • חלוקה ל user stories
 • הערכת מאמץ
 • סדרי עדיפויות
 • איסוף חומרים נדרשים
שחרור
 • בדיקות רגרסיה
 • QA למאפיינים חדשים
 • תיקום באגים
 • שחרור
רורחש
 • היסרגר תוקידב
 • םישדח םינייפאמל QA
 • םיגאב םוקית
 • רורחש
ייצוב גרסה
 • בדיקות קבלה
 • בדיקות המכסות מספר מכשירים רב
 • בדיקות בתא
 • תיקון באגים
 • תמיכה מתמשכת.

הפרויקט הסתיים בהצלחה ועלה לכל החנויות, אנחנו מלוים את הלקוח ומדי פעם עוזרים לו בהכשרת עובדים
העליה לאוויר כללה הפצה של גרסה מקדימה ללקוחות ניסיוניים, ביקורים באתרים, ומאוחר יותר הפצה של האפליקציה לכלל המשתמשים.

הקודם
Shamir
תכנון ופיתוח של מערכת דיווח ברצפת ייצור על עדשות פסולות והתקדמות התהליך, בנוסף המערכת מאפשר סימון של מספר פסילות ראשית ומשניות על מנת לייעל את תיקון קו הייצור