תכנון החלפת מערכות קיימות למערכות SAP ERP

רשות שדות התעופה אחראית להפעלה, פיתוח וניהול כל שדות התעופה האזרחיים במדינת ישראל, מערכות התעבורה האווירית ומסופי הגבול היבשתיים

קצת על החברה

רשות שדות התעופה אחראית להפעלה, פיתוח וניהול כל שדות התעופה האזרחיים במדינת ישראל נתב"ג ורמון, שדות התעופה הפנים ארציים בראש פינה, חיפה, שדה דב, אילת ועובדה. עוד אחראית הרשות על המעברים הבינלאומיים של המדינה, מעבר נהר הירדן, גשר אלנבי, ניצנה, רבין ובגין (שני האחרונים באיזור אילת), מתקני ניהול התעבורה האווירית מצויים בצפון ובדרום במתקני ח"א ובנתב"ג.

מטרות הפרויקט

ברשות שדות התעופה מאות מערכות מחשוב Back-Office שנכתבו ועובדות בטכנולוגיה שונות, אשר הוחלט להחליף חלק ניכר מהן במערכת ERP מודרניות מסוג SAP.
הפרויקט התמקד בשלל הפעילויות להכנת מסמכי המכרז ומסמכי הדרישות (RFP), לליווי תהליך פרסום המכרז ולבחירת חברת יישום להקמת מערכת SAP ERP לכ- 1,500 משתמשים.

תהליך העבודה

מיפוי מערכות קיימות
(שיוחלפו ו/או יתממשקו ל SAP)

ניתוח אבחון ואפיון תהליכי עבודה עיקריים ברשות

הגדרת הדרישות המסחריות

הגדרת תכולת השירותים

הגדרת תנאי סף

הגדרת דרישות לצוות הפרויקט ודרישות מקצועיות ודרישות סף לכל בעלי התפקידים המובילים

הגדרת מתודולוגיית ביצוע הפרויקט

הגדרת דרישות לתהליכי ההדרכה, ההטמעה והליווי אחרי עלייה לאוויר

הגדרת שלבי ביצוע הפרויקט

במסגרת הפרויקט תוכננו היקפי המשרות המינימאליים עפ"י בעלי מקצועות מובילים לכל גל. פותח מודל מורחב וגמיש לביצוע תכנון אומדן כספי לעלות הפרויקט . הצגת הפתרונות ובדיקות המענים על המכרז עפ"י הקריטריונים שנקבעו בוצעו במועד ונקבע ניקוד לכל חברה שהגישה מענה.
בחירת חברת היישום בוצעה עפ"י מסמכי המכרז במועד. הפרויקט הסתיים בשלמותו כפי שנקבע.

הקודם
מערכת מדדים ארגוניות וכלים אנליטיים לניתוח מכירות והפצה
טבע נאות היא חברת בינלאומית המייצרת ומשווקת מוצרי הנעלה ייחודיים הנמכרים בלמעלה מ- 6000 נקודות מכירה מסביב לעולם
הבא
אפיון תקן למערכת מידע לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות
משרד הרווחה והשירותים החברתיים עובד באופן שוטף מול הרשויות המקומיות בכלל ומחלקות הרווחה והשירותים החברתיים בפרט