אפיון תקן למערכת מידע לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות

משרד הרווחה והשירותים החברתיים עובד באופן שוטף מול הרשויות המקומיות בכלל ומחלקות הרווחה והשירותים החברתיים בפרט

קצת על החברה

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים משמש חוליה מרכזית במדינת הרווחה הישראלית. ייעודו לעסוק, יחד עם משרדים ועם גופים אחרים, באיתור, במניעה, בטיפול, בהגנה, בשיקום ובסיוע לכל אדם, משפחה וקהילה הנתונים במצבים של משבר זמני או מתמשך מפאת מוגבלות, עוני והדרה חברתית, קשיי תפקוד, גיל, אבטלה, הזנחה, אפליה, ניצול וסטייה חברתית

מטרות הפרויקט

משרד הרווחה והשירותים החברתיים עובד באופן שוטף מול הרשויות המקומיות בכלל ומחלקות הרווחה והשירותים החברתיים בפרט. במשרד נוצר הצורך בתקנון תהליכי העבודה במערכות הממוחשבות כדי לחלוק ולמנף את המידע ולשפר את תהליכי העבודה הרוחביים והשירות ללקוח תוך שמירת הרצף הטיפולי.
הפרויקט בוצע במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים וכן מול 35 רשויות מקומיות ברחבי הארץ.

תהליך העבודה

במסגרת תקן אמי"ר (אפיון מערכות ייחודיות רווחה) – בוצע אפיון תקן של מערכת מידע התומכת בתהליכי העבודה במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות והממשקים עם המשרד,
נכתב מסמך נהלים ומתודולוגיה בין המשרד למחלקות ברשויות. כמו כן הוצגו כלים לבחינת המערכות השונות הקיימות ומידת התאמתן לצרכים.

להטמעה הוגדר "תקן דינמי" באופן שכל "שינוי/עדכון נדרש" מועלה בפנייה לוועדת מחשוב הכוללת את נציגי המשרד ונציגי השלטון המקומי.

כיום, בכ80% מהמחלקות ברשויות, בוצעה התאמה לתקן לאחר ובהתאם לתהליכי העבודה שהוגדרו בשלב א'.

היום anagal next מבצעת הגדרת תהליכים נוספים במחלקות לשימוש עובדים לנושאים ייעודיים ותהליכי העברת המידע למשרד, בדרך להקמת להקים בסיס מידע מאוחד.

הקודם
תכנון החלפת מערכות קיימות למערכות SAP ERP
רשות שדות התעופה אחראית להפעלה, פיתוח וניהול כל שדות התעופה האזרחיים במדינת ישראל, מערכות התעבורה האווירית ומסופי הגבול היבשתיים
הבא
מיפוי, הכנה וליווי של תוכניות אב דיגיטלית לרשויות